تبلیغات انسی گیم

تبلیغاتی که در فضای مجازی انجام میشود از جمله روش های مهم تبلیغاتی در دنیای امروز است؛ زیرا امروزه اینترنت و فضای مجازی نفوذ زیادی در زندگی فردی و اجتماعی فراد دارد و می تواند تاثیر زیادی بر مخاطبین بگذارد. از این جهت تبلیغات مجازی برای ارائه و معرفی برندها و کسب و کار ها خیلی توسعه میشود و برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به صورت ویژه به آن توجه شود .

با توجه به تعداد بازدیدکنندگان بسیار بالایی که وب سایت انسی گیم دارد ، شرایطی ایجاد شده است که بتوانید تبلیغات خود را در این فضا به نمایش بگذارید تا برند و محصول شما با سرعت بیشتری بین افراد مختلف به نمایش درآید و در نتیجه فروش شما به بالاترین حد خود ارتقاء یابد .

ادمین وب سایت انسی گیم

جایگاه تبلیغات

صفحه اصلی

مربعی بالا - 250*300 پیکسل نمایش در صفحه اصلی سمت چپ با دید مناسب هنگام ورود به وب سایت

قیمت (ریال)زمان (ماه)
5,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مربعی پایین - 250*300 پیکسل نمایش در اواسط صفحه اصلی سمت چپ بالای آخرین اخبار بازی با دید مناسب هنگام اسکرول کردن صفحه

قیمت (ریال)زمان (ماه)
4,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مستطیل افقی - 90*728 پیکسل نمایش در اواسط صفحه اصلی سمت راست بالای آخرین اخبار بازی با دید مناسب هنگام اسکرول کردن صفحه

قیمت (ریال)زمان (ماه)
3,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مستطیل عمودی - 450*300 پیکسل نمایش در اواخر صفحه پاین آخرین اخبار بازی با دید مناسب در پایین صفحه

قیمت (ریال)زمان (ماه)
3,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


دسته بندی های خبر

مربعی بالا - 250*300 پیکسل نمایش در تمام صفحات دسته بندی خبرهای بازی ، بالا سمت راست با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
5,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مربعی پایین - 250*300 پیکسل نمایش در تمام صفحات دسته بندی خبرهای بازی ، اواسط صفحه بالای پربازدیدترین خبرهای بازی سمت راست با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
4,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مستطیل افقی - 90*728 پیکسل نمایش در تمام صفحات دسته بندی خبرهای بازی ، اواخر صفحه پایین نمایش نتایج جستجوی خبر بازی با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
3,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مستطیل عمودی - 450*300 پیکسل نمایش در تمام صفحات دسته بندی خبرهای بازی ، اواخر سمت راست با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
3,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


توضیحات خبر

مربعی بالا - 250*300 پیکسل نمایش در تمام صفحات مشاهده خبر بازی بالا صفحه سمت چپ با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
5,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مربعی پایین - 250*300 پیکسل نمایش در تمام صفحات مشاهده خبر بازی اواسط صفحه سمت چپ بالای پربازدیدترین اخبار بازی با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
4,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مستطیل افقی - 90*728 پیکسل نمایش در تمام صفحات مشاهده خبر بازی اواسط صفحه سمت راست بالای درباره نویسنده خبر بازی با دید مناسب

قیمت (ریال)زمان (ماه)
3,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .


مستطیل عمودی - 450*300 پیکسل نمایش در تمام صفحات مشاهده خبر بازی اواخر صفحه سمت چپ با دید مناسب هنگام رسیدن به انتهای صفحه

قیمت (ریال)زمان (ماه)
3,000,000 ریال

جهت ارسال به سبد خرید ابتدا به سیستم وارد شوید . اگر ثبت نام نکردید ابتدا ثبت نام کنید .